Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Karol Szafraniec

Urodził się w 1984 roku w Nowym Sączu.

Filmoznawca – absolwent Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ (praca magisterska o twórczości Davida Lyncha).

Animator kultury filmowej i stały współpracownik MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego „KOT" (od 2011), którego jest stałym prelegentem (od 2004). Koordynator programowy i prowadzący zajęcia edukacyjne z zakresu kultury filmowej. Podwójny laureat Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych 2011 (Nagroda Główna, Nagroda Publiczności). Pomysłodawca i koordynator projektu „Między obrazem a ekranem" (2011), a także współpomysłodawca cyklu „Art Night" (2011 – 12, oba w BWA SOKÓŁ, Nowy Sącz). Interesuje się również muzyką, sztukami wizualnymi i kulturą popularną oraz niedookreślonymi obszarami pomiędzy tymi dziedzinami.