Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

FESTIWAL OD KUCHNI

Przygotowania ...

Pierwszą edycję Festiwalu zrealizowaliśmy osiem lat temu. Zaczynaliśmy tak, jak każda nowa inicjatywa; od koncepcji i pomysłów. Potem były spotkania z artystami, poszukiwanie partnerów, troska o finanse, miejsce do ekspozycji, harmonogramy itd.. Ale udało sie. Po pierwszej edycji już wiedzieliśmy, że projekt będzie cykliczny, przybierze formę otwartą (a więc festiwalową) i że musimy zacząć przygotowania dużo wcześniej, żeby zdążyć z realizacją wszystkich działań w terminie. Nad koncepcją merytoryczną i doborem artystów czuwał od początku Leszek Sokoll - kurator i pomysłodawca przedsięwziecia. Co roku to on proponuje temat przewodni, wyznacza kierunek działań, akcentuje artystyczne i edukacyjne strony projektu. Głównym organizatorem Festiwalu jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, ale nie byłoby Festiwalu bez naszych partnerów na Mazowszu (miast -gospodarzy): Ostrołęki i Ciechanow, a w tym roku również Przasnysz. Festiwal współorganizują więc w sumie 4 ośrodki miejskie; logistycznie i organizacyjnie jest to duże wyzwanie.

Przygotowania do każdej edycji Festiwalu 3M trwaja zazwyczaj ok. 5 miesięcy. Na pierwszych spotkaniach roboczych podsumowujemy poprzednią edycję projektu oraz tworzymy szkic nowej edycji: ustalamy temat przewodni oraz rodzaj działań artystycznych i edukacyjnych, które będą realizowane. Od tej chwili praca toczy się niejako dwutorowo: nad sprawami organizacyjnymi pieczę ma Sławosz Balcerzak - koordynator Festiwalu 3M. ze strony MCKiS. To on tworzy m.in: szczegółowy opis projektu (w porozumieniu z kuratorem i partnerami projektu z Ciechanowa i Ostrołęki), buduje kosztorys i ustala harmonogramy, poszukuje źródeł finansowania projektu. Nad stroną artystyczną, ale i edukacyjną przedsięwzięcia równolegle pracuje Leszek Sokoll (kurator festiwalu). To on poszukuje artystów, dobiera prace, a także przeprowadza z artystami ustalenia na temat realizacji obiektów artystycznych dla potrzeb projektu. W międzyczasie kurator przygotowuje także eksplikację koncepcji tematycznej festiwalu i wystawy.

A tak wyglądały przygotowania w tym roku, przed wernisażem w Ostrołęce :) 

 

 

...i w Ciechanowie :)

 

 

...oraz Warszawa :)

 

 

...i na koniec Przasnysz