Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

EDWARD HARTWIG

WIERZBY

fotografia

Galeria Mazowiecka, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, plac Bankowy 3/5 (główne wejście)

3 - 30 września 2013

BIOGRAM

Hartwig3

------------------------------------------------------------------------

PLAMY ŁÓŻKOWE | MALARSTWO | 2013

mae

Praca nr 01270413 pochodzi z cyklu Plamy Łóżkowe Agnieszki Piotrowskiej

Jak sama artystka pisze: istotą działania plam niestrukturalnych z metodologicznego punktu widzenia, jest wydobycie osobowości jednostki wraz z wszystkimi specyficznymi jej cechami...

Więcek informacji o projekcie jak i o innych dziełach artystki na stronie internetowej

www.agnieszkapiotrowska.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opuszczona Gorzelnia w Radziejowicach - zobacz

Projekt zespołu portalu knobz.pl.

Zdjęcia: nijanulu

Muzyka i efekty dźwiękowe: Adam Pietruszko

------------------------------------------------------------------------

wy/twory

male

To projekt młodej artystki z Gliwic - Izabeli Łęskiej, który podobnie jak nasz festiwal bierze na warsztat jako materiał ciało. Z tymże ciało u Izabeli Łęskiej potraktowane jest w sposób dosłowny, jako tworzywo artystyczne...tak jak rzeźbiarz traktuje marmur.

Dokumentacja realizacji znajduje się na stronie artystki: izabelaleska.blogspot.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzycy w batiku - Pracownia batiku MAMUT

knz

 

Miejski Dom Kultury im. Stanisław Ostoi - Kotkowskiego zaprasza na wystawę "Muzycy w batiku". Jest to prezentacja prac wykonanych podczas tegorocznych zajęć Pracowni Batiku MAMUT, działającej przy MDK. Autorami prac jest piętnaście osób w bardzo różnym wieku, które przez ostatni rok miały okazję poznawać technikę batiku w naszej pracowni. Wybraliśmy sobie dość trudny ale za to ciekawy i efektowny temat jakim jest portret, i to portret nie byle kogo, bo osób znanych i funkcjonujących
na co dzień w kulturze - mianowicie muzyków, ikon tego środowiska, osób które przeszły do legendy lub tych które właśnie ją tworzą! Powstały 44 prace, które zostały zaprezentowane podczas wystawy, zorganizowanej przez Regionalną Galerię NA PIETRZE, również działającą przy MDK Przasnysz. Wystawa czynna do końca wakacji!

PLAKAT

ZAPROSZENIE

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Der Lauf die Dinge" - Zobacz film

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michał Brzeziński - projekt HERMAN / w trakcie realizacji !!! - zobacz

Projekt zakłada stworzenie prac graficznych i wideo na bazie przeprowadzonej złożonej analizy, w której naukowcy pomogą w badaniach nad formą kultur bakteryjnych, które znajdują się w zaczynie ciasta “herman” – swoistym „łańcuszku szczęścia”. Zaczyn jest przekazywany najczęściej między „gospodyniami domowymi” tworząc swoistą więź i kulturę sąsiedzko-kobiecą. Analiza będzie dotyczyła nie tylko flory bakteryjnej, która powstaje w wyniku wymiany zaczynu ciasta, ale także wymiaru kulturowego takiej wymiany. Badana będzie relacja między kulturą uobecnioną w tekstach kultury, oraz jej związek z kulturą bakteryjną. Wpływ obecności bakterii wyrażać się może poprzez budowanie się wspólnoty, lub wykluczenia z niej. Podobnie jak proces wnikania w kulturę znakową, ikoniczną, mentalną, tak też przyswajanie kultur bakteryjnych jest rodzajem inicjacji. Człowiek, jako dziecko zaczynając swą społeczną aktywność, skazany jest na rozliczne choroby, a więc cierpienia wynikające z wymiany flory bakteryjnej w rozszerzanej społeczności. Epidemie chorób i mutacje bakterii, czy wirusów są stymulowane procesami globalizacyjnymi. Budowanie odporności organizmów wiąże się z przyswojeniem i zaanektowaniem rozmaitych drobnoustrojów zamieszkujących ludzkie ciało. Niekiedy odbywa się to poprzez szczepienie, niekiedy w sposób naturalny. Rozpoczęcie, lub zmiana partnera współżycia seksualnego związane jest szczególnie w przypadku kobiet z tymczasowymi dolegliwościami natury bakteriologicznej – oczywiście tylko do czasu oswojenia nowej kultury bakterii. Wymiana zamieszkujących nasze domy kultur bakterii w celu ich rozmnożenia, uwspólnienia i uśmiercenia podczas pieczenia ciasta ma więc wymiar niemal rytualny, a spożycie efektów owego ofiarowania skłania nas do budowania szerokich związków antropologicznych – kulturotwórczych wokół takiego gestu. Wystawa ma poszukiwać i ujawniać tego rodzaju związki.

Dla tego chciałbym nakłonić do projektu grupę sąsiadów z kamienicy, lub bloku mieszkalnego do uczestnictwa w tym projekcie. Będzie to rodzaj obdartego z hermetycznej aury sztuki wniknięcia działania artystycznego w konkretną społeczność sąsiedzką. Wyniki analizy zostaną połączone z dokumentacją całego wydarzenia i zaprezentowane jako integralna część artystycznych prac, które powstaną w wyniku tego procesu. W formie wystawy zostaną zaprezentowane także: filmy wideo z wywiadami z rodzinami, które brały udział w projekcie, a także filmy dokumentujące proces badań laboratoryjnych. Podczas wernisażu zostanie wystawione na degustację olbrzymie (kilkumetrowe) ciasto, które przybierze kształt nawiązujący do form życia znalezionych w badanym zaczynie.

Podstawowym środkiem będzie wykorzystanie narzędzi teoretycznych: kulturoznawczych i praktycznych: badawczych. Do projektu zaproszone zostaną środowiska związane z nauką. Wykorzystamy laboratoryjne badania w zakresie biotechnologii i nauk o żywności, a także przeprowadzimy analizę procesów fermentacji, które dadzą pewną bazę informacji następnie przetworzonych do wybudowania szczegółowego i całościowego projektu wystawy. Środkiem będzie także wykorzystanie wideo i wydruków. Przy okazji prowadzenia w Łodzi Galerii NT nawiązałem współpracę z Politechniką Łódzką, która miała się zajmować projektami artystycznymi pojawiającymi się na interdyscyplinarnym styku nauki i sztuki, co z pewnością pomoże mi w praktycznej realizacji stypendium.

Efektem końcowym będzie stworzenie nowego rodzaju więzi w społeczności, w której będzie realizowany projekt, a także realizacja konkretnych dzieł: cyklu filmów inspirowanych obrazami i strukturami pozyskanymi w czasie badań. Prace wideo i towarzyszące im grafiki stanowiły będą syntetyczny zapis procesu prowadzenia eksperymentu artystyczno-społeczno-naukowego, oraz konotacji jego kulturowych kontekstów. Badania i analizy kulturoznawcze związane z efektami pracy uzyskanymi podczas badań laboratoryjnych mogą wpływać także stymulująco na relacje między lokalnymi środowiskami naukowymi. Po wystawie powstanie katalog ukazujący cały proces powstawania i trwania wystawy jako eksperymentu społecznego w jego wielowymiarowości.

tekst Michał Brzeziński / artykuł pochodzi ze strony www.brzezinski.zdnet.pl