Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Artyści z Mazowsza - plenery malarskie

pejzaż Jakuba CwieczkowskiegoProjekt "Artyści z Mazowsza" czasami rozpoczyna plener, w którym uczestniczą artyści plastycy z różnych regionów Mazowsza. W zależności od miejsca realizacji pleneru inspiracją dla powstających prac jest piękno krajobrazu, architektura, kultura, tradycja, folklor lub historia danego regionu Mazowsza. Artyści w 2007 i w 2008 roku gościli m.in: w miejscowości Osieck położonej w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Z prac powstałych na plenerze tworzona jest kolekcja dzieł, która w postaci wystawy eksponowana jest w galeriach i centrach kultury na terenie Mazowsza. Cykl wystawowy rozpoczyna ekspozycja na miejscu organizacji pleneru. Potem wystawa podróżuje po Mazowszu. Przez wiele lat wystawy z cyklu „Artyści z Mazowsza” prezentowane były także w Warszawie (Galeria Mazowiecka, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5, Galeria Elektor oraz Galerie Fundacji Artbarbakan), gdzie cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności.

Zobacz film: wystawa poplenerowa w Galerii Ostrołęka / 2010 r.

 

Plener malarski "Artyści z Mazowsza" - Karolin 2011

plener w Karolinie, wrzesień 2011W tym roku plener "Aryści z Mazowsza" odbył się w Karolinie, w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "MAZOWSZE". Do udziału w plenerze zapraszono twórców z różnych rejonów Mazowsza, a obok artystów mających już wyrobioną pozycję w środowisku artystycznym pojawili się także twórcy o młodszym stażu pracy. Tematem przewodnim powstajacych prac była postać w stroju ludowym, ale nie zabrakło realizacji z motywami tańca oraz pejzaży. Plener to nie tylko praca - to także czas na wymianę pogladów i doświadczeń zwiazanych ze sztuką i moment konfrontacji postaw twórczych, zaś dla młodych to okazja do zaistnienia w środowisku artystycznym. III plener malarski "Artysci z Mazowsza" - Karolin 2011 odbył się w dniach 19-30 września 2011 i został zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Folklorystyczne "Matecznik Mazowsze" oraz Fundację Artbarbakan.

Uwaga: Wystawa poplenerowa "Artyści z Mazowsza 2011" prezenowana jest obecnie w Centrum Folklorystycznym "Matecznik Mazowsze" w Karolinie (wystawa czynna do 31 października). Potem kolekcja eksponowana będzie w Warszawie, a w 2012 roku rusza cykl prezentacji na Mazowszu. Na marzec 2012 roku planowana jest ekspozycja w Ostrołęce.

 

Artyści uczestniczący w tegorocznym plenerze i ich prace:

Panna w stroju lubelskim, olej/płótnoJakub Cwieczkowski / Otrębusy       
Urodzony w 1957 roku w Warszawie, mieszka i tworzy w Otrębusach. Artysta malarz, pedagog. W 1986 roku kończy Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie: wydział malarstwa pod kierunkiem Ludwika Maciąga, specjalizacja u Janusza Stannego z ilustracji książkowej. Twórczość w zakresie malarstwa (pejzaż, akty, portrety). Uczestniczył w wielu prezentacjach zbiorowych i plenerach. Miał liczne wystawy indywidualne, ostatnio m.in.: w Galerii Domu Michalaków w Kazimierzu Dolnym (2000 r.); w Galerii Koszelówka, w Galerii Nankiera we Wrocławiu oraz w Galerii Wzór w Warszawie (2004). Od 18 lat pracuje jako pedagog, od kilku lat jest dyrektorem w Publicznym Ognisku Plastycznym w Grodzisku Mazowieckim. Animator życia artystycznego, organizator kilkudziesięciu plenerów dla młodzieży. Zajmuje się także przygotowywaniem na studia artystyczne.

05Wieńczysław Pyrzanowski / Góra Kalwaria              
Urodzony w 1958 roku w Górze Kalwarii. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP (dyplom w 1990 roku). Ostatni dyplomant profesora Ludwika Maciąga. Jako organizator i uczestnik wielu plenerów maluje głównie pejzaże. Gdy w latach 90-tych zamieszkał w Wesołej wiodącym tematem jego obrazów stał się pejzaż mazowiecki. Nawiązując do polskiej tradycji patriotycznej artystę fascynują konie i jeźdźcy w historycznych mundurach. Ostatnio maluje również figuracje – powstają portrety kobiet, obrazy religijne (m.in. wielkoformatowy portret błogosławionego Papieża Polaka do Bazyliki w Licheniu oraz realizacje do klasztoru sióstr Anuncjatek w Grąblinie). Wystawia w kraju i za granicą.

34Adam Kołakowski  / Opinogóra           
Mieszka i tworzy w swojej rodzinnej Opinogórze. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. W czasie studiów rozwijał swoje umiejętności w kierunkach: grafika, ilustracja, plakat, malarstwo i rzeźba. Artysta dostrzega najgłębsze piękno w prostocie codziennego życia – w jego obrazach odnajdujemy radość i zachwyt nad detalami codzienności, które zazwyczaj umykają naszej uwadze. Operując nasyconym kolorem i łagodną linią Adam Kołakowski otwiera przed widzem bajkowy świat z pogranicza jawy i snu; sielską krainę, wolną od pędu i zgiełku wielkiego miasta. Artysta prezentował swoje prace na wystawach w kraju i za granicą, m.in.: Galeria ASP – Poznań;  Gallery Tenten - Knoxwille USA;  Vineria – Pisa, Włochy;  BWA Ciechanów;  Galeria P – Płońsk;  Galeria Szuflada – Warszawa.

06Klaudia Ka - Klaudia Krystyna Kudelska
W 2008 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem Europejskiej Akademii Sztuk na Wydziale Malarstwa u prof. Barbary Szubińskiej, z projektowania graficznego u Mieczysława Wasilewskiego. W latach 2006 - 2007 otrzymała stypendium EAS, a w 2008 roku stypendium MEN. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym, a razem ze Stowarzyszeniem Twórców Hokuspokus organizacją wydarzeń kulturalnych. Ostatnio interesuje się również animacją i filmem, dużo podróżuje. Malarstwo rozumie w sposób klasyczny jako figuratywne przedstawienie świata. Jej twórczość charakteryzuje tradycyjne podejście do formy i dbałość o warsztat. W tematyce prac zaś dominuje człowiek - obrazy są próbą ukazania tego, co jest w nim niewidoczne i nieoczywiste.

29Urszula Michalska / Ciechanów    
Z zawodu dziennikarz i dekorator wnętrz. Ilustratorka ogólnopolskiego miesięcznika „Bluszcz”. W swojej pracy twórczej inspiracje czerpie z muzyki i osobistych przeżyć. Historie innych osób wielokrotnie były dla niej natchnieniem do pracy; czasem były to historie radosne, innym razem dramatyczne. Tworzenie to osobisty sposób artystki na okazywanie ludziom empatii. Początkowo inspiracją dla artystki były jej dzieci, obecnie priorytetem twórczości jest tematyka kobieca - problemy, radości, ambicje i marzenia kobiet autorka stara się przenieść na płótno. Przez kilka lat swojej działalności twórczej Urszula Michalska prezentowała swoje prace m.in.: w Galerii „C” i w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w Mińsku Mazowieckim, w Ostrołęce, w Płońsku oraz w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

35Kamil Sarnowski  / Podkowa Leśna                 
Urodzony w 1980 roku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Reprezentowany przez nowojorską galerię Agora.  Stypendysta wydziału malarstwa Accademia Albertina dela Belle Arte in Torino. Finalista konkursu Obraz Roku 2004. Tworzy abstrakcje geometryczno – przestrzenne. Ceni także tradycyjne malarstwo i nie stroni od realizacji przedstawiających, dzięki którym (jak mówi) doskonali swój warsztat. Uczestniczy w festiwalach, wystawach zbiorowych, plenerach i konkursach malarskich. Ostatnio współpracuje z Galerią Art i z Domem Aukcyjnym PolSwiss Art w Warszawie.

 

wnętrze pracowni w KarolinieHanna Lekszycka / Podkowa Leśna                  
Urodzona w 1985 roku w Warszawie, mieszka i tworzy w Podkowie Leśnej. Licencjat z malarstwa uzyskała u prof. Joanny Stasiak na kierunku Edukacja Artystyczna na APS w Warszawie. Dyplom magisterski z fotografii u prof. Rosława Szaybo z aneksem z grafiki warsztatowej u prof. Krzysztofa Olszewskiego na wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Od niedawna prowadzi autorską pracownię w Ognisku Plastycznym  w Grodzisku Mazowieckim. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, fotografią, grafiką (także użytkową), kolażem. Wystawia swoje prace na wystawach zbiorowych oraz indywidualnych.  Lubi pracować w plenerze, inspiracji szuka najczęściej w otaczających ją zjawiskach.

33Dominika Małgowska / Komorów                  
Urodzona 1979 roku w Warszawie, mieszka i tworzy w Komorowie. Studiowała na Wydziale Filozofii UKSW w Warszawie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem wnętrz. Od 2007 roku prowadzi także działalność artystyczno-edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działa aktywnie na warszawskiej Pradze Północ jako artystka i animatorka kultury: projekty „Alternatywa dla ulicy” (2007) i „Miasto – przestrzeń dialogu”(2008 – 2009), akcje artystyczne i warsztaty w ramach „Praskich spotkań z kulturą”(2005 – 2011), „Program ożywienia kulturalnego ulicy Brzeskiej” (2007 – 2008). Uczestniczka plenerów i wystaw zbiorowych. Od kilku lat także koordynatorka projektów artystyczno-wystawowych Fundacji Artbarbakan w Warszawie i na Mazowszu.

18Katarzyna Lendzion / Grodzisk Mazowiecki      
Urodzona w 1991 r. Absolwentka Liceum Plastycznego w Warszawie (2007-2011), obecnie studentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Od 2005r. rozwija swoje zdolności plastyczne w kierunku malarstwa i rysunku; co roku uczestniczy w plenerach organizowanych przez Państwowe Ognisko Plastyczne z Grodziska Mazowieckiego. W 2010 roku uczestniczyła w XVIII Ogólnopolskim Plenerze Malarsko-Rysunkowym dla najzdolniejszych uczniów liceów plastycznych w Kazimierzu Biskupim. W malarstwie i w rysunku najchętniej podejmuje temat człowieka – postać i portret. Mimo młodego wieku brała już udział w kilku wystawach zbiorowych, miała także wystawy indywidualne w 2008 i 2010 r.

39Maja Żurawiecka / Grodzisk Mazowiecki     
Urodzona 1989 r. Studiuje na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Od 5 lat rozwija swoje zdolności plastyczne z zakresu malarstwa w Publicznym Ognisku Plastycznym im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim. Maluje głównie z natury, czerpiąc inspiracje z otaczającej rzeczywistości. W portretach stara się wyrazić swoje indywidualne spojrzenie na daną postać: „Myślę o oddaniu emocji, jakie panują pomiędzy jednostką a resztą świata, nie zależy mi na dokładnym odzwierciedleniu urody modela.” Uczestniczka plenerów: Osieck 2009, 2010, Komańcza 2010, Długosiodło 2011. Udział w wystawach poplenerowych POP: Radogoszcz 2009; Otrębusy, Matecznik Mazowsze 2010.

38Alicja Kołakowska / Podkowa Leśna              
Absolwentka Wydziału Filozofii UW. Mieszka i tworzy w Podkowie Leśnej. Zajmuje się malarstwem, fotografią, a od niedawna także sztuką złotniczą. Inspiracją dla jej prac są podróże, natura, sztuka etniczna, recycling. Uproszczone formy i intensywne kolory, często występujące w kontrastowych zestawieniach – to cechy charakterystyczne prac malarskich artystki. Uczestniczka plenerów: Komańcza 2010; Fuerteventura, Wyspy Kanaryjskie 2011 (plener malarski); Rawka 2011 (plener fotograficzny); Osieck 2011 (plener malarski); Janów Podlaski 2011 (plener malarski). Prezentowała swoje prace na wystawach poplenerowych w Mateczniku Mazowsze w Karolinie (2010 r.) oraz w Muzeum im. Iwaszkiewiczów w Stawisku.

 

Koordynator projektu: Sławosz Balcerzak (MCKiS), Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kurator artystyczny: Jakub (Kuba) Cwieczkowski
Organizatorzy: MCKiS, Państwowowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”  im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie
Partner: Fundacja Artbarbakan