Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

galeriaxxGaleria XX1

Al. Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa

tel, fax: 22 620 78 72,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.galeriaxx1.pl

Czynna: pon-śr. pt. 11.00-17.00, czw. 13.00-19.00, sob. 11.00-15.00

 

Galeria mieści się w byłej pracowni rzeźbiarza Xawerego Dunikowskiego, zmarłego w roku 1964. Od roku 1968 istniała tu Galeria Rzeźby.W czasach, gdy galerię prowadziła Ewa Golik, przeważały tu działania przestrzenne, instalacje i sztuka pojęciowa. Wystawiano prace m.in. Włodzimierza Borowskiego, Koji Kamoji, Edwarda Krasińskiego, Ryszarda Ługowskiego, Waldemara Petryka. W 1996 roku kierownikiem galerii został artysta rzeźbiarz Dariusz Kowalski, który preferował prezentację rzeźby w tradycyjnym rozumieniu tego słowa.

Od początku 2001 roku galeria funkcjonuje pod obecną nazwą w nowej formule organizacyjnej - w strukturze Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Obecnie realizowany program obejmuje rzeźbę, instalację, sztukę obiektu, malarstwo oraz fotografię. Galeria nastawiona jest na nowatorskie poszukiwania i eksperymentalne dokonania w sferze przestrzeni współczesnych artystów z Polski i zagranicy.

W ostatnich latach w galerii wystawiali m.in.: Jan Berdyszak, Jacek Jagielski, Tomasz Domański, Joanna Rajkowska, Roman Woźniak, Anja Jensen, Thorsten Goldberg, Jarosław Modzelewski, Ryszard Woźniak, Piotr Kurka, Marcin Berdyszak, Zbigniew Warpechowski, Zbigniew Libera, Przemysław Kwiek, Jan Świdziński, Marek Konieczny, Joanna Rajkowska, Robert Kuśmirowski, Jan Mioduszewski, Anna Baumgart.

Galeria współpracuje z kuratorami i krytykami sztuki: Grzegorzem Borkowskim, Eulalią Domanowską, Anną Marią Leśniewską, Agnieszką Rayzacher, dr Kazimierzem Piotrowskim, Joanną Turowicz oraz Agnieszką Żechowską.

Galeria prowadzi również działalność edukacyjną - odbywają się spotkania autorskie, wykłady problemowe prowadzone przez historyków sztuki i kuratorów.

Galeria dysponuje dwoma pomieszczeniami ekspozycyjnymi - główną salą oraz mniejszą, znaną pod odrębną nazwą Galeria "Kuchnia", która nastawiona jest głównie na promocję młodych twórców.

Ryszard Ługowski - Kurator Programowy Galerii XX1.

 

galeria-testGaleria Test

ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa

tel. 22 622 70 97, fax 22 622 32 20

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.galeriatest.pl

Czynna: wt, śr, pt. 11.00-17.00, czw. 11.00-19.00, sob. 11.00-15.00

 

Galeria powstała w 1986 roku, jako placówka Stołecznego Biura Wystaw Artystycznych, natomiast od 2001 roku została włączona do struktury Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.

TEST jest galerią o charakterze autorskim, otwartą na różne formy twórczości. Prezentuje prace artystów zarówno znanych i uznanych, jak i młodych adeptów sztuki, dla których wystawy bywają pierwszym „testem” na ich artystycznej drodze. Głównie pokazywane są prace artystów ze środowiska warszawskiego, ale pojawiają się również z reszty Polski i z zagranicy.

Najczęściej prezentowaną dziedziną sztuki jest malarstwo. Odbywają się także pokazy grafiki, rysunku, tkaniny i innych form plastycznej twórczości: instalacje, filmy, performance, assamblage, projektowanie graficzne.

W Galerii TEST swoje prace wystawiali tej klasy artyści jak: Józef Szajna – malarstwo, rysunek, collage; Janusz Stanny – rysunek satyryczny; Jan Świdziński – sztuka kontekstualna, film; Henryk Chyliński – malarstwo i znak graficzny. Nie zabrakło również artystów średniego pokolenia i najmłodszej generacji twórców. Galeria prezentowała cykl wystaw „Mistrz i uczeń” m.in. malarstwo Mariana Czapli i Andrzeja Rysińskiego oraz Krzysztofa Wachowiaka i Tomasza Milanowskiego.

Przy galerii funkcjonuje prestiżowy konkurs „Grafika Warszawska”. Dzięki temu wokół galerii TEST skupione jest szerokie grono artystów i autorytetów w dziedzinie sztuk plastycznych. Przewodniczącym jury konkursu jest prof. Rafał Strent. W comiesięcznych edycjach konkursu biorą udział studenci uczelni artystycznych oraz mistrzowie sztuki graficznej: Ryszard Gieryszewski, Leszek Hołdanowicz, Ewa Walawska.

Galeria TEST jest ważnym miejscem edukacji młodego, wrażliwego odbiorcy i sympatyka sztuki współczesnej. Oprócz spotkań na temat teorii i historii sztuki organizuje artystyczne warsztaty dla młodzieży.

Apoloniusz Węgłowski, Kurator Programowy Galerii TEST

 

galeria-pokazGaleria Krytyków Pokaz

Galeria Krytyków Pokaz powstała w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku. Swoim programem wpisała się w nurt artystycznych dyskusji inspirujących działalność ówczesnych galerii autorskich. Od początku istnienia zajmowała niewielką przestrzeń w oficynie kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 20/22. Do grudnia 1981 roku funkcjonowała pod nazwą Galeria Krytyków, w latach 80. – Galeria Pokaz, a po zmianach politycznych, od października 1989 roku – Galeria Krytyków Pokaz.

Galeria realizowała program umożliwiający prezentację artystów, zjawisk i zagadnień artystycznych, uznanych przez krytyków sztuki za interesujące. Była miejscem otwartym na różne tendencje i problemy współczesnej sztuki i różnorodne przejawy artystycznego życia. Wszystkie rodzaje artystycznych wypowiedzi miały tu swoje prezentacje: malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, tkanina, plakat, fotografia, instalacje, performance i sztuka video. Wystawy, a było ich w roku około dwunastu, tworzyły ciąg prezentacji autorskich, próbujących uchwycić istotę zjawisk dziejących się "tu i teraz". Formułę działalności galerii określały osobowości współpracujących z nią krytyków i historyków sztuki. Byli wśród nich: Elżbieta Dzikowska, Magdalena Hniedziewicz, Kinga Kawalerowicz, Wiesława Wierzchowska, Danuta Wróblewska, Szymon Bojko, Jerzy Brukwicki, Maciej Gutowski, Wojciech Skrodzki, Mieczysław Szewczuk, Aleksander Wojciechowski, a także wielu innych reprezentantów różnych środowisk artystycznych, galerii i muzeów. W latach 1993-2004 galeria wydawała pismo "Pokaz". Działający przy niej Klub Krytyki Artystycznej "Pokaz" od 2004 roku przyznaje swoją doroczną nagrodę artystyczną. Dotychczasowymi laureatami nagrody "Pokazu" są: Jolanta Owidzka, Krystyna Piotrowska, Krystiana Robb – Narbutt, Jerzy Kalina, Jarosław Kozakiewicz, Andrzej Wasilewski, Xawery Wolski i redakcja magazynu "Raster". Na początku 2013 roku została zamknieta. Galeria Krytyków Pokaz była miejscem wymiany myśli i poglądów.

Jerzy Brukwicki, Kurator Programowy Galerii Krytyków Pokaz.

 

galeria-foksal2Galeria Foksal

ul. foksal 1 / 4, 00-950 Warszawa

tel, fax: 22 827 62 43, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.galeriafoksal.pl

Czynna: pon. śr. pt. 12.00-17.00, czw. 12.00-19.00

 

Galeria Foksal istnieje od 1966 roku. Założyli ją artyści: Zbigniew Gostomski, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Roman Owidzki, Henryk Stażewski oraz krytycy sztuki: Wiesław Borowski, Anka Ptaszkowska i Mariusz Tchorek.

Galeria jest niekomercyjną placówką wystawienniczo-badawczą. Działając przez pierwsze dwadzieścia lat, w otoczeniu instytucji kontrolowanych przez monopolistyczny system państwowy, galeria nie rezygnowała z rozwijania niezależnego programu artystycznego. Główne cele, jakie postawiono galerii to: umożliwienie niezależnym artystom prezentowanie ich dzieł na pokazach i wystawach oraz stworzenie międzynarodowej perspektywy dla polskiej sztuki poprzez rozwijanie bezpośrednich kontaktów z artystami i placówkami sztuki za granicą. Cele te zostały osiągnięte dzięki przyjętej zasadzie działania na marginesie oficjalnej sceny artystycznej oraz przez stosowanie różnych form "kamuflażu" w pokonywaniu przeszkód i prób ingerencji cenzury w czasach komunizmu. W tworzeniu programu galerii w latach 70. systematycznie uczestniczył Andrzej Turowski, obecnie profesor historii sztuki na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon.

Galeria stała się miejscem wielu wydarzeń artystycznych, m. in. happeningów Tadeusza Kantora oraz wystaw i instalacji, których autorami byli m. in. Henryk Stażewski, Zbigniew Gostomski, Edward Krasiński, Stanisław Dróżdż, Zygmunt Targowski, Koji Kamoji, Krzysztof Wodiczko, Andrzej Szewczyk, Marek Chlanda, a zza granicy m.in.: Lars Englund, Robert Barry, Christian Boltanski, Anette Messager, Daniel Buren, Lawrence Weiner, Michael Craig-Martin, Arnulf Rainer, Victor Burgin, Anselm Kiefer, Royden Rabinowitch.

W latach 80 i 90 autorami wystaw byli często artyści młodego i najmłodszego pokolenia, m.in. Leon Tarasewicz, Mirosław Bałka, Paweł Althamer, Tom Friedman, Zuzanna Janin, Jadwiga Sawicka, Gregor Schneider, Luc Tuymans i Robert Maciejuk.

Galeria daje szansę zaistnienia także artystom najmłodszej generacji. W 2003 r. swój debiut miała tu Marzena Nowak. Projekty prezentowali także obiecujący młodzi artyści: Rafał Jakubowicz, Wojciech Gilewicz, Małgorzata Dawidek Gryglicka i Angelika Markul.

Do 1984 roku Galeria Foksal funkcjonowała pod patronatem przedsiębiorstwa Pracownie Sztuk Plastycznych, następnie przeszła pod zarząd Stołecznego Biura Wystaw Artystycznych. Obecnie jest częścią struktury organizacyjnej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.

 

galeria-elektorGaleria Elektor

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. 22 586 42 10, fax 22 624 70 01

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.galeriaelektor.pl

Czynne: pon. - pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-15.00

Galeria Elektor istnieje już od ponad dwunastu lat. Mieści się na pierwszym piętrze Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Elektoralnej. Jej neorenesansowa przestrzeń wystawowa jest bardzo ciekawa i zarazem trudna wystawienniczo. Umożliwia organizację niestandardowych ekspozycji i jest niemałym wyzwaniem aranżacyjnym. Świetnie prezentują się tu zarówno malarstwo sztalugowe, jak i rzeźba.

Od dwóch lat Galeria otwarta jest na sztukę młodych polskich artystów. Naszym celem programowym jest umożliwienie młodym twórcom, zaczynającym swą drogę artystyczną, startu i zdobycia pierwszych doświadczeń. Uwrażliwienie na młodych ludzi powoduje, że dzieła, które prezentujemy, są różnorodne – od tradycyjnego malarstwa akademickiego poprzez instalacje, aż po sztukę nowych mediów. Wszechstronność prezentowanej twórczości pozwala na wymianę myśli, na dyskusję o tendencjach i problemach współczesnej sztuki. Jesteśmy gotowi przyjąć i zaprezentować rozmaite postawy twórcze. W szerokim spektrum zainteresowań Galerii znajdują się również niekonwencjonalne przejawy życia artystycznego.

Różnorodność prezentowanych wystaw jest niewątpliwie zaletą Galerii Elektor. Malarstwo, plakat, rzeźba, instalacja, sztuka nowych mediów to działania artystyczne które tworzą wizerunek naszego nietypowego architektonicznie miejsca wystawowego, coraz częściej odwiedzanego przez odbiorcę zaciekawionego nowym wymiarem współczesnej sztuki polskiej.

Paulina Czajor,  Kurator Programowy Galerii Elektor

Zobacz relacje filmowe: wystawa malarstwa Jaśka Balcerzaka , wystawa malarstwa Klaudii Ka

 

galeria-mazowieckaGaleria Mazowiecka

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa (ekspozycja Plac Bankowy 3/5)

tel. 22 586 42 19, fax 22 624 70 01

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.mckis.waw.pl

Czynna: pon. - pt.  8.00-16.00

 

Galeria Mazowiecka, mieszcząca się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim jest specyficzną placówką wystawienniczą. Wystawy mają tutaj doskonałe możliwości dotarcia do widza – dzięki wielkiemu przepływowi ludności, z prezentowanymi pracami zapoznają się gospodarze miasta i województwa, ludzie zajmujący się kulturą z urzędu. Wystawy więc nie przechodzą bez echa – i co szczególnie ważne – często znajdują swój ciąg dalszy w innych galeriach Warszawy, w miastach województwa, a nawet w galeriach wielu miast Polski.

Jest to doskonałe miejsce do prezentowania i promocji sztuki Mazowsza, artystów stąd pochodzących. Dobrze przyjęte zostały wystawy, na przykład, Andrzeja Dziurawca czy Piotra Komincza. I nie tylko – wielkim zainteresowaniem cieszyły się wystawy, opowiadające o dawnych Kresach, dzisiejszych sąsiadach Polski (wystawa fotografii „Pałace i dwory Kresów”), z cyklu „Nasz Sąsiad Litwa” (2007: „Wilno i okolice”, „Wilno i konteksty”, „Zima na Wileńszczyźnie”), które także są próbą nawiązania stałej współpracy polsko-litewskiej w zakresie wystawiennictwa, chęcią zauważenia i wsparcia twórczości najlepszych artystów Polaków z Litwy. Wystawy takie dają pewien przekrój możliwości plastycznych artystów, którzy bywają często spadkobiercami tradycji pogranicza, w których twórczości nierzadko czuć echa wielokulturowych spuścizny. Dzięki temu wokół galerii udało się stworzyć grono ludzi, zainteresowanych taką działalnością, w którym znaleźli się miłośnicy sztuki, wykładowcy akademiccy i studenci, artyści.

Frekwencja podczas tych wystaw, ich echa w mediach, wykazały celowość takich prezentacji. W liście do Dyrekcji Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki Marszałek RP Bronisław Komorowski m.in. napisał:

Cykl wystaw, poświęconych Litwie, zapewne przybliży zwiedzającym pełne uroku zakątki tego kraju. Pozwoli również na poznanie współczesnego malarstwa. Jestem przekonany, że spojrzenie na otaczającą rzeczywistość oczami artystów stanie się dla zwiedzających bodźcem do sięgnięcia w głąb bogatej kultury naszego bliskiego sąsiada.

Ze względu na specyfikę miejsca, w Galerii Mazowieckiej najlepiej sprawdzają się wystawy, adresowane do szerokiego widza, nie zaś daleko posunięte eksperymenty twórcze. Dlatego planowane są wystawy, raczej nawiązujące do najlepszych tradycji w malarstwie sztalugowym, grafice i fotografii, ukazujące piękno Mazowsza, dorobek artystów z innych regionów Polski i z zagranicy, młodych twórców.

Trzeba podkreślić, iż Galeria Mazowiecka MCKiS dokonuje tu wystaw na podstawie porozumienia z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, który ma też swoje plany wystawiennicze i organizuje tu własne ekspozycje.

Romuald Mieczkowski – koordynator projektu Galeria Mazowiecka