Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Projekt „Miejsca szczególne” przede wszystkim ma na celu zachęcenie lokalnej społeczności do przeprowadzenia zmian w ich przestrzeni miejskiej, zarówno tych na gruncie fizycznym, tj. pojawienie się nowego obiektu o charakterze artystycznym, przy powstawaniu którego uczestniczyli mieszkańcy, jak i również w kwestiach mentalnych, sposobie postrzegania miejsca zamieszkania i myślenia  o nim. Najważniejszym czynnikiem przy realizacji jest aktywizacja społeczeństwa zamieszkującego obszar poddany działaniom artystycznym, w tym również instytucji i urzędów. W efekcie w przestrzeni pojawi się „Miejsce szczególne” czyli pewnego rodzaju przestrzeń, o wyjątkowym charakterze, z którą mogą zidentyfikować się mieszkańcy a zarazem jej „twórcy”. Projekt miał swoją pierwszą odsłonę w 2012 roku. Wówczas murale odwiedziły Mińsk Mazowiecki, Krzynowłoge Małą oraz Sokołów Podlaski. W ramach wystawy organizowane były spotkania wprowadzające oraz warsztaty przybliżające technikę malarstwa ściennego. W tym roku projekt ponownie rozpoczyna wędrówkę po mazowszu. Prace prezentowane były już w Serocku i Ciechanowie, gdzie pozostaną do 10 września.

Realizacja projektu w:

 

Ciechanowie

Aranżacja wystawy / 4 sierpnia - 10 września 2013 r.

o projekcie portal www.ciechanowinaczej.pl

 

Serocku

Aranżacja wystawy / 15 maja - 10 czerwca 2013 r.

Krzynowłodze Małej

Aranżacja wystawy / 18 września – 17 października 2012 r.

Spotkanie z młodzieżą / 26 września 2012 r., środa, godz. 11.30

26 września w Krzynowłodze Małej odbyło się spotkanie autorskie z miejscową młodzieżą. W wydarzeniu brał udział Sławosz Balcerzak, reprezentujący Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, który przybliżył młodym ludziom ideę projektu „Miejsca szczególne” oraz Sylwester Piędziejewski, który sprawuje opiekę artystyczną nad projektem i jest również autorem 3 murali prezentowanych na wystawie. Jako artysta i zarazem twórca technologii,  w której zostały wykonane murale, opowiedział o różnych sposobach i technikach malarstwa ściennego. Spotkanie miało na celu przygotować młodzież do działań artystycznych, polegających na tworzeniu murali na terenie miejscowości. Pomysł został pozytywnie przyjęty przez uczestników spotkania, w tym kadrę nauczycielską.

Warsztaty / 29 października 2012 r., poniedziałek, godz. 12.00

W poniedziałek 29 października w Krzynowłodze Małej odbyły się warsztaty malarskie organizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki z udziałem dzieci i mlodzieży szkolnej.Pomysł narodził się przy współpracy z Bogusławem Kruszewskim, animatorem kulturalnym, działającym na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. Sylwester Piędziejewski, który prowadził zajęcia, złapał świetny kontakt z młodymi. Poruszając zagadnienia barwy i kompozycji, przygotował uczestników do wykonania samodzielnego projektu murala. Po wstępnej części teoretycznej dzieci mogły się wyszaleć na papierze. Reakce były bardzo pozytywne zarówno ze strony młodzieży, jak i od strony nauczycieli oraz samego prowadzacego i organizatorów.

 

Mińsku Mazowieckim

Aranżacja wystawy / wrzesień 2012 r.