Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Marek Zalewski

Urodził się w 1953 roku w Ciechanowie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w 1980 roku. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Z jego inicjatywy w 1989 roku powstało Biuro Wystaw Artystycznych, Galeria „C” w Ciechanowie. Był także dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik licznych pokazów zbiorowych w kraju i za granicą.
Organizator plenerów rzeźbiarskich, także dla młodych twórców. Inicjator wielu innych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. Angażuje się także w prace społeczne oraz działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Jest autorem wielu pomników, m.in.: pomnika św. Piotra - patrona miasta Ciechanowa.

Otrzymał Nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego za całokształt pracy artystycznej.

Z Festiwalu Sztuki 3M. WODA

Obiekty przestrzenne „Bajka dla dorosłych z metaforą w tle...”


obiekt Marka Zalewskiego / Festiwal woda