Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Piotr Dondajewski

Urodzony w 1953 roku w Zamościu. Studia PWSSP w Gdańsku. Dyplom z projektowania graficznego w 1977 roku. Grafik, malarz, pedagog. Od 2002 roku Prezes Okręgu Olsztyńskiego ZPAP. Twórca m.in.: oprawy plastycznej oraz logo Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie.

Autor wystaw indywidualnych: „Logotypy” - Mrągowo 2002; „Plakaty” - Centrum Kultury, Mrągowo 2003; „Malarstwo, projektowanie graficzne” - Galeria ZPAP, Olsztyn 2004; „Plakat” - Galeria u Wilińskiego, Mrągowo 2005; „Wystawa grafiki i malarstwa” - Galeria Litewskiego Związku Plastyków, Wilno, Litwa 2006; „Panta Rei” wystawa jubileuszowa 30-lecia pracy twórczej - Galeria ZPAP Olsztyn 2008, Galeria EQUUS w Kętrzynie, Galeria ZPAP Toruń; „Plakat” 2010 Galeria K2, Dom Kultury w Gołdapi 2011

Udział w wystawach zbiorowych, m.in.: „II Olsztyńskie Biennale Plastyki - O Medal Prezydenta” BWA, Olsztyn 2000; „IV Dni Papieskie” - Galeria ZPAP, Olsztyn 2004; „19 Biennale Plakatu Polskiego” Katowice; „Shore 05” Kłajpeda, Litwa, „Chercher la Femme”, Galeria Arka, Wilno, Litwa, 2005; „Wilno w St. Petersburgu”, St. Petersburg, Rosja, „2+2”, Galeria ZPAP, Olsztyn, 2006; „Soutine Dienos”, Mincia, Litwa, 2007.Wystawa Olsztyńska Jesień - 2008, Soutine Dienos 2009 - Wilno, Olsztyn w Wilnie - 2009, Sztuka bez granic – Wilno 2009, Poznaj Zmiany – Wilno, Poznań, Warszawa – 2009, VI Olsztyńskie Biennale Plastyki, Olsztyn w Opolu – 2010, Wystawa zbiorowa w LDS – Wilno 2010, Projekt 100+ ZPAP Olsztyn.

W 2005 otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat II nagrody w „IV Olsztyńskim Biennale Plastyki - O Medal Prezydenta” w 2005 roku. W 2007 roku został wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Olsztyna. Posiada Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Złotą Odznakę ZPAP- 2010.

Z Festiwalu Sztuki 3M. WODA

Fotografie z cyklu „portrety Wody”


10