Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Wiesław Wachowski

Urodził się w 1948 roku. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej w 1973 roku w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza. Stypendysta Rady Miasta Olsztyna w 2001 i 2004 roku. W roku 2005 otrzymał nagrodę artystyczną Prezydenta Miasta Olsztyna. W tym samym roku rozpoczął eksperymenty z instalacjami budowanymi z drewienek. Z drewutnią w 2005 roku pojechał do Francji. Uczestniczył w II Biennale armorykańskim w Saint Brieuc. W roku 2008 został uhonorowany nagrodą im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie twórczości plastycznej. Ostatnio otrzymał stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na cykl obrazów "Kioski".

Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem. Wykonuje instalacje, obiekty, pokazy autorskie. Działania utrwala za pomocą fotografii i filmu. Uczestniczył we wszystkich edycjach Olsztyńskiego Biennale Plastyki w latach 1998-2011. Przez ostatnie lata używa wody, śniegu, lodu oraz własnego ciała jako medium swoich artystycznych działań. Poszukuje znaczeń, jakie one mogą mieć w sztuce.

Z Festiwalu Sztuki 3M. WODA

Fotografie z cyklu "Mumele"

„Aqua staccato saturare” (obiekt performatywny)

Performance "Wodowanie"

Akcja artystyczna "Celebracja Kropli"

Performance "Cieniowanie"

Performance „Poezja Kropli”

Działanie artystyczne „Jak dwie krople" 


Inne projekty artysty

Kioski / 2011

Piascoole dla B.B./ 2011

Cisza / 2011