Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

FESTIWAL OD KUCHNI

Przygotowania ...

festiwal_od_kuchni01Pierwszą edycję Festiwalu zrealizowaliśmy siedem lat temu. Zaczynaliśmy tak, jak każda nowa inicjatywa; od koncepcji i pomysłów. Potem były spotkania z artystami, poszukiwanie partnerów, troska o finanse, miejsce do ekspozycji, harmonogramy itd.. Ale udało sie. Po pierwszej edycji już wiedzieliśmy, że projekt będzie cykliczny, przybierze formę otwartą (a więc festiwalową) i że musimy zacząć przygotowania dużo wcześniej, żeby zdążyć z realizacją wszystkich działań w terminie. Nad koncepcją merytoryczną i doborem artystów czuwał od początku Leszek Sokoll - kurator i pomysłodawca przedsięwziecia. Co roku to on proponuje temat przewodni, wyznacza kierunek działań, akcentuje artystyczne i edukacyjne strony projektu. Głównym organizatorem Festiwalu jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, ale nie byłoby Festiwalu bez naszych partnerów na Mazowszu (miast -gospodarzy): Ostrołęki i Ciechanowa. Festiwal współorganizują więc w sumie trzy ośrodki miejskie; logistycznie i organizacyjnie jest to duże wyzwanie.

montaz_pywakiPrzygotowania do każdej edycji Festiwalu 3M trwaja zazwyczaj ok. 5 miesięcy. Na pierwszych spotkaniach roboczych podsumowujemy poprzednią edycję projektu oraz tworzymy szkic nowej edycji: ustalamy temat przewodni oraz rodzaj działań artystycznych i edukacyjnych, które będą realizowane. Od tej chwili praca toczy się niejako dwutorowo: nad sprawami organizacyjnymi pieczę ma Sławosz Balcerzak - koordynator Festiwalu 3M. ze strony MCKiS. To on tworzy m.in: szczegółowy opis projektu (w porozumieniu z kuratorem i partnerami projektu z Ciechanowa i Ostrołęki), buduje kosztorys i ustala harmonogramy, poszukuje źródeł finansowania projektu. Nad stroną artystyczną, ale i edukacyjną przedsięwzięcia równolegle pracuje Leszek Sokoll (kurator festiwalu). To on poszukuje artystów, dobiera prace, a także przeprowadza z artystami ustalenia na temat realizacji obiektów artystycznych dla potrzeb projektu. W międzyczasie kurator przygotowuje także eksplikację koncepcji tematycznej festiwalu i wystawy.

Koncepcja projektu ...

montaz06_sokollNie zakładamy poszukiwania i odkrywania nowatorskich rozwiązań. Festiwal ma pełnić głównie rolę edukacyjną. Organizując wystawy, w tym zbiorowe, galerie najczęściej proponują publiczności gotowy produkt, a widz ma do czynienia z ostateczną formą procesu twórczego, dziełem sztuki. Efektem takich wystaw ma być najczęściej prezentacja jednolitej wizji artystyczno-estetycznej. Nas bardziej interesuje pokazanie sztuki współczesnej, w kontekście konfrontacji różnych postaw twórczych, nie ograniczając technik i sposobu artystycznej wypowiedzi i dlatego przyjęliśmy otwartą formułę festiwalu. Bierzemy sztukę taką, jaka jest. Jedynym założeniem i warunkiem, co roku innym, jest materiał, traktowany, jako punkt wyjścia. Wokół tego tworzona jest koncepcja każdego Festiwalu i na tym opieramy edukacyjną stronę projektu. Chcemy, aby widz mógł dostrzec i prześledzić cały proces twórczy. Stąd bierze się również podtytuł wystawy materiał, medium, metafora, czyli 3M. Na początku jest to pospolity, powszechnie znany materiał, w tej edycji Woda, o którym można powiedzieć - wiemy o nim prawie wszystko. Potem jest medium, następuje akcja, czyli proces przemiany materiału w dzieło sztuki z udziałem artysty. Na końcu jest metafora, czyli przekaz, efekt końcowy często całkowicie różny od „punktu wyjścia”, to też moment na kreatywną refleksję – konfrontacja własnych wyobrażeń i wiedzy z działaniem i powstałym dziełem.