Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

O FESTIWALU SZTUKI 3M. WODA

Festiwal Sztuki 3m. Woda. materiał, medium, metafora, to 7 kolejna edycja wydarzenia artystycznego, realizowanego co roku przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. W projekcie biorą udział artyści
z różnych regionów Polski. Wybór artystów, to rola kuratora projektu Leszka Sokolla. To on przygotowuje koncepcję każdej edycji Festiwalu, dobiera prace i przeprowadza ustalenia z artystami na temat realizacji obiektów artystycznych dla potrzeb projektu. Obok typowych działań wystawienniczych odbywają się warsztaty i akcje plenerowe organizowane w przestrzeni publicznej, pomyślane również, jako działania edukacyjne skierowane do szerokiego grona publiczności. W tym roku festiwalowi będzie towarzyszył także konkurs fotograficzny nt. tytułowej „wody”.

Do wzięcia udziału w projekcie zostali zaproszeni następujący artyści:

 1. Andrzej Mitan - „Koncert na ryby” (prezentacja multimedialna)
 2. Grzegorz Rogala - „Akwarium” (multimedialny obiekt interaktywny)
 3. Wiesław Wachowski - „Mumele” (wideo i fotografie) oraz akcje artystyczne i działania performance.
 4. Piotr Dondajewski - „Portrety Wody” (projekt fotograficzny)
 5. Magdalena Kosek - „Pod Krzywą Wieżą” (projekcja wideo)
 6. Jolanta Góralska – „Znalezione w pobliżu” (projekt fotograficzny)
 7. Marek Zalewski – „Bajki z metaforą wody w tle” (obiekty przestrzenne)
 8. Anna Drzniewicz - „Ebru Art” (prace w technice Ebru i pokazy)
 9. Marek Kulikowski – „Pamiętnik wędrowca” (projekt fotograficzny)
 10. Leszek Sokoll - „Dwie wieże” (obiekty performatywne) oraz malarstwo
 11. Zenon Kowalczyk – „W cztery strony” (projekt fotograficzny)
 12. Ryszard Ługowski - „Łzy wielkiej góry” (performance)
 13. Rafał Reddig - „W tajemnicy” (projekt fotograficzny)

Wymienieni artyści reprezentują różne kierunki w sztuce współczesnej, m.in. są to przedstawiciele kierunku Sztuka Ziemi (Land Art.), twórcy Mandali, jak również performerzy oraz artyści tworzący instalacje i obiekty przestrzenne. 

Tytuł tegorocznej edycji festiwalu WODA kusi bogactwem problemów i skojarzeń. Woda jako płyn, ale i żywioł jest stale obecna materialnie i emocjonalnie w naszym życiu. Nieprzyjazną lub pożądaną, przerażającą lub zachwycającą spotykamy również wodę w licznych wyobrażeniach artystycznych. Nasza propozycja ujęcia tematu nie wyczerpie istniejących artystycznych interpretacji. To, co w naszej opinii może być interesujące to pokazanie wybranego tematu w kontekście zachodzących zjawisk społecznych i swobodnej artystycznej wypowiedzi.

Wyodrębnić możemy obszerny zespół trendów współczesnej sztuki występujących pod (raczej umownymi) hasłami: Bio-, Eko-, Etno- sztuki, sięgających do kulturowego lub biologicznego znaczenia wody dla nas i naszego środowiska. Ciekawym tematem prezentacji może być wykorzystanie jej właściwości fizycznych i chemicznych w procesie twórczym, dodatkowo eksponując uzyskiwane dzięki nim efekty wizualne. Wreszcie, odnajdujemy artystyczne odniesienia do wody jako środowiska wymiany, przepływu, mieszania się idei i informacji.
Wierni tytułowi 3m - materiał, medium, metafora oraz festiwalowej formule, zdecydowaliśmy się na wybór „mozaikowy”, ze świadomością wzbudzenia tym u widza poczucia niedosytu. Mamy w końcu do czynienia z wodą - m a t e r i a ł e m jakże powszechnym. Wszyscy używamy go jako m e d i u m, w naszym codziennym życiu. Pomysł na „wodę” każdy znajdzie. Nasz pomysł to dzieło sztuki, ale także przekaz, czyli m e t a f o r a - efekt końcowy, często całkowicie odmienny od „punktu wyjścia”. Te zamierzone działanie ma na celu zainspirowanie widza do kreatywnej refleksji – konfrontacji własnych wyobrażeń i wiedzy na podany temat z pokazanym procesem twórczym i powstałym dziełem. To poczucie niedosytu natomiast, także po stronie organizatorów, wpisane jest w kompromis tego rodzaju przedsięwzięć oświatowo - artystycznych, stając się zarówno ich słabością jak i siłą.

Sławosz Balcerzak – koordynator projektu

O FESTIWALU – OGÓLNA KONCEPCJA PROJEKTU

Nie zakładamy poszukiwania i odkrywania nowatorskich rozwiązań. Festiwal ma pełnić głównie rolę edukacyjną. Organizując wystawy, w tym zbiorowe, galerie najczęściej proponują publiczności gotowy produkt, a widz ma do czynienia z ostateczną formą procesu twórczego, dziełem sztuki. Efektem takich wystaw ma być najczęściej prezentacja jednolitej wizji artystyczno-estetycznej. Nas bardziej interesuje pokazanie sztuki współczesnej, w kontekście konfrontacji różnych postaw twórczych, nie ograniczając technik i sposobu artystycznej wypowiedzi i dlatego przyjęliśmy otwartą formułę festiwalu. Bierzemy sztukę taką, jaka jest. Jedynym założeniem i warunkiem, co roku innym, jest materiał, traktowany, jako punkt wyjścia. Wokół tego tworzona jest koncepcja każdego Festiwalu i na tym opieramy edukacyjną stronę projektu. Chcemy, aby widz mógł dostrzec i prześledzić cały proces twórczy. Stąd bierze się również podtytuł wystawy materiał, medium, metafora, czyli 3M. Na początku jest to pospolity, powszechnie znany materiał, w tej edycji Woda, o którym można powiedzieć - wiemy o nim prawie wszystko. Potem jest medium, następuje akcja, czyli proces przemiany materiału w dzieło sztuki z udziałem artysty. Na końcu jest metafora, czyli przekaz, efekt końcowy często całkowicie różny od „punktu wyjścia”, to też moment na kreatywną refleksję – konfrontacja własnych wyobrażeń i wiedzy z działaniem i powstałym dziełem.

Pobierz tekst – PDF