Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY - WODA

8 października 2012 r. odbyło się posiedzenie jury Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego WODA. Konkurs organizowany był w ramach projektu Festiwal Sztuki 3m Woda przez Galerię Ostrołęka, która co roku współpracuje z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy projekcie.

Udział w nim mógł wziąć każdy kto interesuje się fotografią. Do 14 września 2012 roku napłynęły 302 zdjęcia 135 autorów. 13 fotografii zostało nie dopuszczonych przez jury ze względu na nie przstrzeganie warunków regulaminu, tzn.: nie było dołączonej karty zgłoszenia; zdjęcia były podpisane imieniem i nazwiskiem, a nie godłem; zdjęcia zostały dostarczone tylko na płycie CD.

Tematem konkursowym była woda w wieloaspektowym rozumieniu i ujęciu. Jury zależało na pracach postrzegających wodę jako medium, za pomocą którego można przekazać metaforę, nie traktując jej w sposób schematyczny czyli np. pejzaż, miejsce wypoczynku wakacyjnego itd. Zdaniem organizatorów nagrodzone prace oraz fotografie, które zostały wyróżnione udziałem w wystawie pokonkursowej, wyszły poza ramowe myślenie o wodzie i jej formie, poszukując dialogu w tej materii. Oceniający zwracają uwagę na różnorodność wystawy pokonkursowej, wielokierunkowość prowadzenia wypowiedzi artystycznej i walory estetyczne.

Wystawa jest prezentowana w Ostrołęckim Centrum Kultury przy ul. Inwalidów Wojennych 23, 07-410 Ostrołęka.

Wystawa będzie czynna do 12 listopada.


Pobierz regulamin konkursu – PDF

Protokół - PDF