Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Wystawa główna Festiwalu Sztuki 3M. - WODA

Prezentacja multimedialna Andrzeja Mitana „Koncert na ryby”

płyta oraz zdjęcia z wyprawy po wodę do źródeł rzek

Interaktywna instalacja Grzegorza Rogali „Akwarium”

Performance Ryszarda Ługowskiego „Łzy wielkiej góry”

Obiekt „Aqua staccato saturare” Wiesława Wachowskiego

Fotografie z cyklu „Mumele” Wiesława Wachowskiego

Fotografie z cyklu „portrety Wody” Piotra Dondajewskiego

Projekcje wideo „Pod Krzywą Wieżą” Magdaleny Kosek

Prace w dawnej orientalnej technice Ebru wykonane przez Annę Drzniewicz

Obiekty przestrzenne Marka Zalewskiego

Obiekt „Lodowe kolumnady I” Leszka Sokolla (Ostrołęka)

Obiekt  „Lodowe kolumnady II" Leszka Sokolla (Ciechanów)

Fotografie Zenona Kowalczyka

Fotografie Jolanty Góralskiej

Fotografie Marka Kulikowskiego

Fotografie Rafała Reddiga

Wystawa prezentowana w:

  • Ostrołęckie Centrum Kultury w Ostrołęce, Galeria Ostrołęka, Pl. Gen. Józefa Bema 14 /         1 - 25 czerwca 2012
  • Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie / 2 - 31 lipca 2012
  • Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Galeria Elektor, ul. Elektoralna 12 /     11 sierpnia - 9 września 2012