Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Marek Zalewski

Urodził się w 1953 roku w Ciechanowie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w 1980 roku. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Z jego inicjatywy w 1989 roku powstało Biuro Wystaw Artystycznych, Galeria „C” w Ciechanowie. Obecnie pełni funkcje Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Oprócz działalności wynikającej z pełnionej funkcji zajmuje się organizacją plenerów rzeźbiarskich w kraju i za granicą, do których często zaprasza wyłącznie młodych twórców.

Jest inicjatorem wielu innych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. Otrzymał Nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego za całokształt pracy artystycznej. Angażuje się w prace społeczne oraz działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej; m. in. wykonał społecznie projekt rekonstrukcji pomników, POW i w Przedwojewie. Jest autorem pomnika św. Piotra - patrona miasta. Wykonał również społecznie pomnik Jana Pawła II. Jest projektantem wielu tablic. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik licznych pokazów zbiorowych w kraju i za granicą.

Ostatnia wieczerzaFestiwalowa realizacja Marka Zalewskiego to obiekt zatytułowany „Ostatnia wieczerza”. Widzimy masywny, drewniany stół porośnięty trawą, w której odnajdujemy kolorowe kwiaty. Artysta wykorzystuje kilka czytelnych symboli i łączy je razem – interakcje, jakie zachodzą pomiędzy znaczeniami tych symboli budują przesłanie dzieła. Jak często, w dzisiejszych czasach, myślimy o Ziemi jako o naszej żywicielce? – twórca nie stawia tego pytania, ono rodzi się w nas, gdy spotykamy się przy stole, razem, na wieczerzy.... zaczynamy rozmawiać, a wtedy stół "Ostatniej Wieczerzy" staje się także źródłem duchowej i intelektualnej strawy.