Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Paweł Pierściński

Urodzony 25 maja 1938 roku w Kielcach. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego na Politechnice Warszawskiej (1962). Fotografię uprawia od 1952 roku, debiut wystawienniczy – 1955, Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (od 1964), Członek Honorowy ZPAF (od 1982), Honorowy Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF w Kielcach (od 1985), członek honorowy wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce. Fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich, komisarz ogólnopolskich wystaw fotografii krajobrazowej, redaktor i współautor między innymi almanachów fotograficznych: „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” (2000) oraz „Kielecka Szkoła Krajobrazu” (2002). Twórca, organizator oraz animator pracy kierunku artystycznego pod nazwą Kielecka Szkoła Krajobrazu.

Paweł Pierściński jest autorem ponad 250 wystaw indywidualnych, ponad 600 razy eksponował fotografie na wystawach w kraju i za granicą. Otrzymał liczne medale, nagrody i dyplomy. Wydał kilkanaście albumów indywidualnych. Opublikował ponad 600 tekstów, opracowań krytycznych, recenzji i wstępów do katalogów wystaw. Za twórczość fotograficzną oraz za społeczną działalność organizacyjną otrzymał odznaczenia państwowe, między innymi Krzyż Oficerski oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, srebrną Odznakę „Gloria Artis” oraz honorowe odznaczenia Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) w Genewie: AFIAP, EFIAP, i EsFIAP.

"Ziemia" (fotografie) - realizacja Paweł Pierściński

fotografia krajobrazowa artystyIdeą przewodnia festiwalowych prac Pawła Pierścińskiego jest pokazywanie śladów, jakie człowiek pozostawia na Ziemi. W cyklu czarno - białych fotografii artysta skupia się na krajobrazie Ziemi Świętokrzyskiej. Uwiecznia to, co stanowi o istocie tego krajobrazu kształtowanego ręką ludzką. Na zdjęciach nie widać ludzi, ale czuje się ich obecność i ślady ich działalności. Twórca niejako studiuje krajobraz, próbuje go zrozumieć, jednocześnie kładąc nacisk na zagadnienia czysto plastyczne; tj. kompozycja, forma, światło, walor.