Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Stanisław Andrzejewski

W latach 1970 – 1975 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1975 uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Tadeusza Dominika oraz na Wydziale Tkaniny Artystycznej w pracowni prof. Wojciecha Sadleya. Od roku 1975 jest pedagogiem macierzystej uczelni. Do 2009 prowadził Pracownię Sztuki Włókna w Katedrze Tkaniny Artystycznej, obecnie wykłada na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii. W latach 1990 – 1993 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. W roku 1993 został wybrany prorektorem Akademii Sztuk Pięknych, pełnił tę funkcję przez dwie kadencje do roku 1999. W 1998 roku otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W kadencji 2002 – 2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie.

Twórczość Stanisława Andrzejewskiego obejmuje malarstwo, tkaninę artystyczną, rysunek i rzeźbę. W roku 1996 otrzymał „Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne”. We wrześniu 2004 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Stanisława Andrzejewskiego „Złotym Krzyżem Zasługi”, a w czerwcu 2005 roku Rektor i Senat ASP w uznaniu zasług przyznał mu „Medal Stulecia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”. Swoje prace prezentował w wielu galeriach i muzeach w kraju i na świecie.

obraz Stanisława AndrzejewskiegoStanisław Andrzejewski wykorzystuje w swoich pracach symbole związane z ziemią (kwadrat) i niebem (koło). Łączy te dwa „różne światy” (niebo i ziemię) zamykając je w jednej formie ośmiokąta. Tworzy obrazy z ziemi przywiezionej z licznych podróży po Europie, Afryce, Azji. To swoisty pamiętnik z podróży, poprzez który artysta dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami, emocjami, wrażeniami. To ziemia widziana oczami podróżnika i artysty.