Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Wiesław Wachowski

Urodził się w 1948 roku. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej w 1973 roku w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza. Stypendysta Rady Miasta Olsztyna w 2001 i 2004 roku. W roku 2005 otrzymał nagrodę artystyczną Prezydenta Miasta Olsztyna. W tym samym roku rozpoczął eksperymenty z instalacjami budowanymi z drewienek. Z drewutnią w 2005 roku pojechał do Francji. Uczestniczył w II Biennale armorykańskim w Saint Brieuc. W roku 2008 został uhonorowany nagrodą im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie twórczości plastycznej. Ostatnio otrzymał stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na cykl obrazów "Kioski". Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem. Wykonuje instalacje, obiekty, pokazy autorskie. Działania utrwala za pomocą fotografii i filmu. Uczestniczył we wszystkich edycjach Olsztyńskiego Biennale Plastyki w latach 1998-2011. Przez ostatnie lata używa wody, śniegu, lodu oraz własnego ciała jako medium swoich artystycznych działań. Poszukuje znaczeń, jakie one mogą mieć w sztuce.

Realizacje festiwalowe w Galerii Ostrołęka:

"Popkorn" - akcja festiwalowa w Galerii Elektor w Warszawie:

"Wehikuł czasu" - akcja festiwalowa w Galerii Elektor w Warszawie:

Prace z wystawy "Ziemia" - (1) Żarna i (2) instalacja wideo:

Żarna, wystawa    instalacja wideo, wystawa

artysta podczas realizacji swojej instalacjiWiesław Wachowski to artysta, który potrafi zaskakiwać. Jego pasją jest ruch i wszelkie działanie. W ramach Festiwalu prezentowane są dwie prace artysty: (1) nietypowy obraz, będący zapisem procesu mielenia ziarna oraz (2) film, dokumentujący działania twórcy związane z problematyką "ziemi".

(1) Poruszające się żarna mielą zboże na mąkę. Artysta postrzega to jako pewnego rodzaju fenomen, odczuwa nieodpartą potrzebę wniknięcia w to zjawisko. Powtarza czynność. Wkłada folię pomiędzy żarna i przeciera. Powstaje obraz, który uwiecznia proces mielenia, ukazuje to, co dzieje się wewnątrz kruszącej ziarna machiny. To powtarzanie jest celowe – tak twórca nadaje nowy sens prostej czynności lub ujawnia jej ukryte znaczenia. Kamienne żarna, w rękach artysty, stają się narzędziem sztuki. Powstaje obraz, który zaczyna istnieć własnym życiem jako opowieść o Ziemi i jej mieszkańcach. Ziemia to dla artysty miejsce niezwykłe ze względu na fenomen ludzkiego bytowania i działania.

(2) Zobacz film: realizacja z Festiwalu Sztuki 3M. Ziemia