Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Festiwal Sztuki 3M. Ziemia

Festiwal Sztuki 3M. Ziemia to już 6 kolejna edycja. W projekcie biorą udział w większości artyści tworzący na Mazowszu, ale zapraszamy również twórców z poza naszego regionu. Wybór artystów to rola kuratora projektu - Leszka Sokolla. Na nim leży ciężar przygotowania koncepcji tegorocznej edycji Festiwalu, dobierania prac i rozmów z artystami na temat realizacji obiektów artystycznych dla potrzeb projektu. Obok typowych działań wystawienniczych przewidziane są warsztaty i akcje plenerowe organizowane w przestrzeni publicznej i pomyślane także, jako działania edukacyjne skierowane do szerokiego grona publiczności.

W tegorocznej edycji udział biorą: Stanisław Andrzejewski, Jacek Adamas, Sylwester Ambroziak, Mirosław Bojenko, Magdalena Karłowicz, Pola Kurcewicz-Krystyniak, Albert Krystyniak, Paweł Pierściński, Eliza Proszczuk, Leszek Sokoll, Wiesław Wachowski i Marek Zalewski. Wymienieni artyści reprezentują różne kierunki w sztuce współczesnej, m.in. są to przedstawiciele kierunku Sztuka Ziemi (Land Art.), twórcy Mandali, jak również performerzy oraz artyści tworzący instalacje i obiekty przestrzenne.

Skąd taka nazwa projektu? Nie zakładamy poszukiwania i odkrywania nowatorskich rozwiązań. Festiwal ma pełnić głównie rolę edukacyjną. Organizując wystawy, w tym zbiorowe, galerie najczęściej proponują publiczności gotowy produkt, a widz ma do czynienia z ostateczną formą procesu twórczego, dziełem sztuki. Efektem takich wystaw jest najczęściej prezentacja jednolitej wizji artystyczno-estetycznej. Nas bardziej interesuje pokazanie sztuki współczesnej, w kontekście konfrontacji różnych postaw twórczych, nie ograniczając technik i sposobu artystycznej wypowiedzi i dlatego przyjęliśmy otwartą formułę festiwalu. Bierzemy sztukę taką, jaka jest. Jedynym założeniem i warunkiem, co roku innym, jest materiał, traktowany, jako punkt wyjścia. Wokół tego tworzona jest koncepcja każdego Festiwalu i na tym opieramy edukacyjną stronę projektu. Chcemy, aby widz mógł dostrzec i prześledzić cały proces twórczy. Stąd bierze się również podtytuł wystawy materiał, medium, metafora, czyli 3M. Na początku jest to pospolity, powszechnie znany materiał (w tej edycji Ziemia), o którym można powiedzieć, że wiemy o nim prawie wszystko. Potem jest medium, następuje akcja, czyli proces przemiany materiału w dzieło sztuki z udziałem artysty. Na końcu jest metafora, czyli przekaz, efekt końcowy, często całkowicie różny od „punktu wyjścia”. To też moment na kreatywną refleksję, konfrontację własnych wyobrażeń i wiedzy z działaniem i powstałym dziełem.

Do pobrania: PDF - RTF

Zobacz także: Tekst Kazimierza Piotrowskiego o Festiwalu Sztuki 3M. Ziemia

 

O historii Festiwalu

W 2006 roku Leszek Sokoll - ówczesny kierownik Galerii Ostrołęka – wymyślił projekt, w którym „pretekstem i punktem odniesienia” dla wszystkich działań wystawienniczych i warsztatowych był materiał. Potem zaprosił do współpracy Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i tak, jeszcze w tym samym roku, w Ostrołęce odbył się pierwszy Festiwal Sztuki Papier.

Festiwal poświęcony papierowi okazał się przedsięwzięciem wcale nie „papierowym”. Projekt spotkał się z zainteresowaniem publiczności i już wkrótce Leszek Sokoll miał pomysły na następną edycję. W kolejnych latach w ramach współpracy pomiędzy Galerią Ostrołęka a Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki udało się pomyślnie zrealizować Festiwale: Metal, Drzewo/Drewno, Kamień, Włókno i Ziemia.

W między czasie Festiwal Sztuki zmieniał się. Wyszedł poza Ostrołękę. W 2008 roku do projektu przyłączyła się Galeria „C” z Ciechanowa (i odtąd w Ciechanowie realizowana jest druga odsłona wystaw, warsztatów i działań plenerowych), a od 2010 roku Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki prezentuje dorobek Festiwalu w Galerii Elektor w Warszawie. Ponad to do projektu dołączono działania warsztatowe i jednorazowe akcje artystyczne, skierowane do publiczności i mające znaczenie edukacyjne. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywać zaczęły działania w przestrzeni publicznej. W końcu doprecyzowano nazwę projektu, która teraz brzmi Festiwal Sztuki 3M. Materiał / Medium / Metafora.

Przez cały ten czas Leszek Sokoll pozostawał kuratorem i inspiratorem przedsięwzięcia. Co roku to on nadaje festiwalowi niepowtarzalny charakter, decyduje o ostatecznej wizji każdej edycji, przygotowuje prezentacje, poszukuje dla Festiwalu Sztuki 3M nowych partnerów z Mazowsza (i nie tylko). Jego doświadczenie zawodowe powoduje, że każda kolejna edycja Festiwalu jest dla publiczności niezapomnianym przeżyciem.